Napelem pályázat cégeknek 2020 – FELFÜGGESZTVE

A vállalkozásoknak szánt napelemes támogatásokkal kapcsolatban számos félreértett, vagy téves információ kering a neten. Az ilyen információk nagyban megnehezítik a vállalkozások tájékozódását a pályázati források között. Emiatt akár az is előfordulhat, hogy pont a számukra nem megfelelő pályázat irányába fordulnak. Ennek elkerülésére most összegyűjtöttünk minden lényeges információt, ami napelemes pályázatokról cégeknek 2020-ban fontos lehet.

Napelemes pályázatok cégeknek

A 2020-as naptári évben jelenleg két pályázati konstrukció érhető el a mikro-, kis- és középvállalkozások számára. Ezek név szerint az alábbiak:

 • GINOP 4.1.3-19 – Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak
 • GINOP 4.1.4-19 – Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

Az első és legfontosabb egy vállalkozás számára az a kérdés, hogy melyik pályázat melyik vállalkozás számára lehet előnyös. Ehhez mindenképp érdemes részletesebben is megismerni a konstrukciók feltétel rendszerét és kikötéseit.

napelem-cegeknek

GINOP 4.1.3-19 napelemes pályázat

Ennek a támogatási formának az országos keretösszege nem kevesebb, mint  15 milliárd forint. Ebből egy pályázattal az elnyerhető támogatás minimum 1 millió és maximum 3 millió forint összegű lehet. Tehát ha minden vállalkozás a maximális támogatást elnyerné, akkor is 5.000 pályázatról beszélünk, vagyis ennyi új napelemes rendszer létesülhet országszerte csak ennek a forrásnak köszönhetően.

GINOP 4.1.3-19 célja

A támogatási összegből egyaránt pályázhatunk szigetüzemű, és hálózatra visszatápláló rendszerek kiépítésére is egyaránt. Ebbe a vissza nem térítendő támogatással a beruházás 100%-a fedezhető, vagyis elszámolhatók benne az alábbi költségek is:

 • napelemek beszerezése
 • telepítés költségek
 • szerkezeti- és tartóelemek beszerzése
 • hálózatra való csatlakozás kialakítás költsége
 • biztonságos működéshez szükséges elemek költségei

Napelemes rendszer esetén több lehetőségünk is van a különböző típusoknak hála. Erről a „Napelem fajták bemutatása” című cikkben olvasható részletesebb információ.

GINOP 4.1.3-19 határideje

A pályázat 2019. június 17-től indult, és egészen 2020. szeptember 30. 12 óráig lehet még rá jelentkezni, vagy amíg ki nem merül az országos keretösszeg.

GINOP 4.1.3-19 támogatás mértéke

Ahogy már említettük a projekt 100%-os vissza nem térítendő támogatást nyújt, 1-3 millió forintnyi értékben, azonban érdemes figyelni egy fontos részletre ezzel kapcsolatban.

A pályázati hirdetmény ugyanis megszabja, hogy a kiépítendő napelemes rendszer „értéke” a rendszer teljesítményére vetítve nem haladhatja meg a 200.000 Ft/kWp-t. Abban az esetben, ha ezen érték felett alakulnak a költségek, akkor az e fölötti költségösszeget önerőből szükséges fedezni.

GINOP 4.1.3-19 pályázók köre

A pályázati forrást minden mikro-, kis- és középvállalkozás pályázhat, azonban vannak további feltételek is, aminek meg kell felelni. Eszerint csak olyan vállalkozás pályázhat, amely

 • Kft., Rt., Kkt., Bt., formában működik
 • kettős könyvvitelt vezet
 • rendelkezik legalább 1 lezárt üzleti évvel
 • elmúlt 1 évben legalább 1 fő székhelyen/telephelyen/fióktelepen bejelentett létszámmal rendelkezik
 • pályázat tetőre szerelt napelemes rendszerre vonatkozik

Sajnos ez alapján már alapjában véve kizárásra kerülnek az egyéni vállalkozások és konzorciumok. Emellett még további kizáró tényezőkkel is találkozhatunk a pályázati hirdetményben, melyek szerint nem pályázhat az:

 • a vállalkozás, amely mezőgazdasági termelő tevékenységet végez, vagyis árbevétel legalább fele mezőgazdasági tevékenységből származik
 • aki Közép-magyarországi régióban (Budapest és Pest megye) szándékozna napelemes rendszert telepíteni
 • ahol a napelemes projekt összköltsége nagyobb, mint a vállalkozás előző évi árbevételének 50%-a
 • ahol a beruházás összege meghaladná az utolsó üzleti év személyi jellegű kiadásait
 • Ahol a leendő napelemes rendszer földre szerelt kivitelű lenne

GINOP 4.1.3-19 nem támogatható projektek

A projekt rendelkezik emellett arról is, hogy milyen egyéb napelemes projektekre nem használható fel a pályázati forrás. Ezek szerint az alábbiakra nem használható fel a támogatás:

 • lakhatási célú fejlesztésre
 • olyan napelemes rendszer esetén, ha az több áramot termelne, mint amennyit a telephely épülete, épületcsoportja, valamint a benne működő eszközök igényelnének
 • jövedelemszerzés céljából kiépítendő rendszerekre
 • a176/2008 (VI. 30.) Korm. rendeletbe foglalt épület energetikai tanúsítvánnyal nem rendelkező épületek fejlesztésére
 • meglévő napelemes rendszer cseréjére, bővítésére
 • palatetős épületekre történő szerelésre
 • repülőterekkel kapcsolatos projektekre (kivéve, ha környezetvédelemhez kapcsolódik)
 • atomerőművek építésére vagy leállítására.

GINOP 4.1.4-19 napelemes pályázat

A Széchenyi 2020 keretében találkozhatunk még napelemes projektek esetében a „Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása” című felhívással. Ezt a formát könnyedén tekinthetjük a 4.1.3-19 azonosítójú projekt nagytestvérének is. Ennek megfelelően az országos keretösszeg is magasabb, több mint 20 milliárd forint.

GINOP 4.1.4-19 célja

A támogatás célja, hogy a pályázó vállalkozások számára forrást biztosítson 15 kWp-et meghaladó névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése.

Emellett a hirdetmény szerint önállóan támogathatók az egyéb megújuló energiafelhasználás növelését és az energiahatékonyság javítását célzó beruházások is, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul (DD besorolás alatti épületek esetében). DD besorolású, vagy annál jobb energetikai tulajdonságokkal rendelkező épületek esetében azonban már a két szintnyi javulás sem feltétel.

GINOP 4.1.4-19 határideje

A felhívás első szakaszára 2019. november 11-től 2020. január 15-ig volt lehetséges, majd ezt követően a második szakasz 2020. szeptember 15. 10 óráig került meghirdetésre.

GINOP 4.1.4-19 támogatás mértéke

A meghirdetett projekt keretében a vállalkozások minimum 3 millió és maximum 100 millió Ft-nyi vissza nem térítendő támogatás igényelhetnek. Azonban érdemes szem előtt tartani, hogy a vissza nem térítendő támogatás mértéke ebben a konstrukcióban az összes elszámolható költség 55%-as lehet.

GINOP 4.1.4-19 pályázók köre

A 4.1.3-19-es projekthez hasonlóan itt is részletesen meghatározásra kerültek az igénylő köreinek ismérvei. Ezek szerint csak az a vállalkozás nyújthat be pályázatot:

 • amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel (előtársasági működés nem számítva)
 • melynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt
 • amely Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe

Gazdálkodási forma tekintetében az alábbi formakód szerinti gazdasági szereplők pályázhatnak:

 • 113 – Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 – Részvénytársaság
 • 129 – Egyéb szövetkezet
 • 116 – Közkereseti társaság
 • 117 – Betéti társaság
 • 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 – Egyéni cég
 • 231 – Egyéni vállalkozók
 • 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 – Nonprofit részvénytársaság
 • 575 – Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 – Nonprofit betéti társaság

GINOP 4.1.4-19 pályázatból kizártak köre

Természetesen itt is meghatározásra került a támogatásban nem részesíthetők köre is. Ennek értelmében támogatásban nem részesíthetők azok a gazdasági társaságok melyek:

 • igényelt támogatási összege meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételét
 • a GINOP-4.1.1-8.4.4-16, GINOP-4.1.2-18, vagy GINOP-4.1.3-19 kódszámú felhívások valamelyikének keretében ugyanazon székhely, telephely vagy fióktelep fejlesztése kapcsán már részesült támogatásban
 • amely mezőgazdasági termelőnek minősül, azaz legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik

GINOP 4.1.4-19 támogatható projektek

A projekt keretében számos nem csak napelemes rendszer kiépítésre lehet pályázni. A pályázatok célozhatnak megújuló energiafelhasználást növelő és energiahatékonyságot javító tevékenységre is.

Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek körében az alábbiakra pályázhatnak a gazdasági szereplők:

 • napkollektoros rendszer telepítésére az épület használati meleg víz (HMV) igényének részbeni, vagy teljes kielégítésére/fűtésrásegítésre/hűtésre
 • brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítésére az érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítésére
 • napelemes rendszer telepítésére hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
 • hőszivattyú rendszerek alkalmazására fűtésre/hűtésre/használati melegvíz-termelésre/fűtésrásegítésre

Emellett energiahatékonyság javítására is felhasználható a pályázati keret, melybe az alábbi tevékenységek támogatottak:

 • az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése. Ebbe beletartozik a nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése, valamint a fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje/energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
 • épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
 • meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

GINOP 4.1.4-19 nem támogatható projektek

Nem támogathatók ebben a támogatási formában az alábbi tevékenységek:

 • új építmény létrehozására
 • olyan épületenergetikai fejlesztéshez, amelyben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg
 • távhőrendszerről való leválás (a gőzközegű távhőrendszerről való leválás kivételével)
 • világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása keretében nem támogatható olyan elektromos hálózati felújítása, ami nem kapcsolódik a világítási rendszerek energiatakarékos átalakításához.
 • meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése
 • napelemes rendszer telepítés, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.
 • dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokhoz

Amennyiben magánszemélyként keres pályázati lehetőségeket, akkor ajánljuk a „Napelem pályázat magánszemélyeknek 2020” című bejegyzésünket.

Összegezve:

A vállalkozások számára tehát több forrás is rendelkezésre áll, melyeket ráadásul különböző célokra is felhasználhatnak. Azonban ahogy látható is a sikeres pályázathoz több elvárásnak is meg kell felelni. Ehhez a legegyszerűbb, ha egy tapasztat napelemes pályázatokban otthonosan mozgó partnerhez fordul. Az A1 Solar csapata rengeteg sikeres lezárt pályázattal a háta mögött biztosan segítő kezet nyújthat vállalkozása számára a támogatások útvesztőjében, sőt mi több igény szerint a kivitelezésben is partnere lehet, ezzel szinte minden terhet levéve válláról.

Kiváncsi mennyibe kerülne kiváltania a villanyszámláját?

Ossza meg ezt a bejegyzést!

További bejegyzések