Így számol el az áramszolgáltató a megtermelt árammal

Hálózatra visszatápláló napelemes rendszer esetében mindenképp érdemes tisztában lennünk azzal, hogyan is számol el az áramszolgáltató a megtermelt árammal. Ennek ugyanis megvannak az alapfeltételei és szabályai, amelyeket az alábbiakban összegyűjtöttünk a könnyebb megérthetőség érdekében.

Áram értékesítés elszámolásának alapfeltétele

A villamoshálózat számára betermelt napenergia elszámolása lehetőségéhez elengedhetetlen az úgynevezett Háztartási méretű kiserőművekre (HMKE-re) vonatkozó érvényes Hálózat Használati Szerződés megkötése a helyi áramszolgáltató és a napelemes rendszer tulajdonosa között.

Visszatáplált energia mérése

A fel nem használt és így feleslegessé vált energia mennyiségének mérésére egy kétirányú mérőberendezés hivatott. Ezt az úgynevezett ad-vesz mérőórát minden esetben a helyi energiaszolgáltató szakemberei helyezik üzembe a napelemes rendszer készre jelentését követően.

A mérőóra, mivel kétirányú, így külön-külön számlálón képes jelezni a felhasznált és a napelemmel termelt villamos energia mennyiséget is.

Áram értékesítés elszámolási módja

Az elfogyasztott és a napelemmel betermelt energia egyeztetését követően a megkötött szerződés szerint elszámoló számla kerül kiállításra a szolgáltatóval egyeztetve.

Betáplálási többlet esetében, az általunk hálózatba táplált energiát a helyi villamosenergia-szolgáltató, számla ellenében megtéríti.

Amennyiben felhasználási többlet kerül megállapításra, akkor értelemszerűen a fogyasztónak kell megtéríteni a szolgáltató felé az adott energiamennyiség ellenértékét.

Visszatáplált energia átvételi ára

A napelemmel termelt áram átvételi ára minden évben meghatározásra kerül központilag, így akár előre is kiszámíthatjuk, nagyjából mekkora bevételre számíthatunk. Erről a Kötelező átvételi tarifa rendelkezik ami szerint a helyi áramszolgáltatóknak az ebben meghatározott értékeken kell az általunk megtermelt energiát megvásárolniuk.

KÁT árkategóriák

A KÁT azonban nem egy állandó tarifát határoz meg elszámolási alapként, hanem kategóriák és időszakok szerint is eltérő tarifákat különböztet meg.

Energiaforrások tekintetében a KÁT tarifatáblázata jó pár energiatermelésre alkalmas berendezés szerint bontja a lehetséges tarifákat:

  • nap- és szélerőműből származó
  • nem nap- és szélerőműből származó
  • 20 MW vagy annál kisebb naperőművel termelt
  • 20 MW vagy annál kisebb erőművel termelt (kivéve naperőmű)
  • 20 MW-nál nagyobb, de maximum 50 MW-os erőművel termelt (kivéve: szélerőmű 2008. nov. 30-tól)
  • 20 MW-nál nagyobb, de maximum 50 MW-os szélerőműben (2008. nov. 30-tól) termelt
  • 5 MW-nál nagyobb vízerőműben
  • 50 MW-nál nagyobb egyéb erőműben termelt
  • hulladékból nyert energiával termelt
  • használt berendezést is tartalmazó erőművel termelt

Ezeken felül még időszakhoz is köti a tarifa az áram átvételi árát, ami nagyjából 37-38 Ft-os árszinten mozoghat.

Visszatáplálás elszámolása vállalkozók esetén

Gazdasági társaságoknak és egyéni vállalkozóknak minden esetben számla ellenében történik meg a hálózatba feltöltött napelemes többletenergia megtérítése. A betermelt többletenergia kifizetésére vonatkozó számlát, a helyi szolgáltató az általa elkészített elszámoló számla kiállítását követően két évig tud elfogadni, ezután az elszámolásra irányuló igény elévül.

Visszatáplálás elszámolása magánszemélyeknél

Magánszemélyek esetében a betáplált többletenergia kifizetéséhez nem szükséges számla kiállítása. A kiegyenlítéshez elegendő egy kitöltött „Nyilatkozat és kifizetési kérelem” és „Adóelőleg nyilatkozat költségekről” nyomtatvány és az elszámoló számla másolatát megküldése a szolgáltató részére.

Összegezve:

Az áramszolgáltatók felé a megtermelt árammal való elszámolás nem bűvészet, hiszen a megfelelő jogi környezet biztosított, ráadásul a vételi tarifa is rögzítésre kerül minden évben. Amennyiben tehát hálózatra visszatápláló napelemes rendszerrel rendelkezünk, akkor az egyfajta passzív jövedelem forrás is lehet számunkra.

Kiváncsi mennyibe kerülne kiváltania a villanyszámláját?

Ossza meg ezt a bejegyzést!

További bejegyzések